O projektu

Cílem tohoto projektu je aktivovat vlastníky půdy (vč. obcí); a posílit jejich odpovědnost za hospodaření na jejich půdě a to za účelem posílení resilience krajiny v kontextu klimatické změny. Financováno z TAČR Program Éta č. TL03000007 „Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy“

Ač jsme za uplynulých 30 let dosáhli nebývalého rozvoje v téměř všech odvětvích lidského snažení, jedno se nelepší, ba co víc, je na hraně kolapsu. Stav naší půdy a potažmo celé krajiny je v důsledku špatné zemědělské praxe alarmující. Schopnost půdy zadržovat vodu je na 53 % svého potenciálu, biodiverzita téměř všech řádů trvale klesá, erozí je ohrožena většina české půdy, nadpoloviční většina monitorovaných podzemních vrtů vykazuje nadlimitní koncentrace syntetických pesticidů ve vodě. Dobrá správa půdy a krajiny přitom představuje nejen náš klíčový nástroj k přizpůsobení se probíhajícím klimatickým změnám, ale především udržitelnějšímu zajištění potravin nejen pro nás, ale i pro naše potomky.

Bez ohledu na zemědělskou politiku máme stav naší půdy, a tím i celé krajiny, ve vlastních rukou!

Hlavní řešitel:

Mgr. Ing. Jiří Lehejček Ph.D   |   lehejcek@utb.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení
Studentské náměstí 1532
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

Partneři projektu

Pod záštitou

Financováno

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zde zadejte svůj email, abychom Vám mohli odpovědět.

Rychlý rozcestník pro zodpovědného vlastníka půdy

Využití Vaší půdy

Ujistěte se, že víte, kde se Vaše půda nachází a jak je využívána.

Stav Vaší půdy

Zjistěte si v jakém stavu je Vaše půda a zda by nepotřebovala lepší péči například pomocí rýčové zkoušky.

Pachtovní smlouvy

Chcete pronajímat dále? Využijte generátoru pachtovních smluv, který umožňuje zasmluvnit skutečně udržitelnou péči Vaší půdě.

Adresář farmářů

Zemědělec s novými podmínkami nesouhlasí? Oslovte další zemědělce v okolí skrze adresář farmářů nebo portál Kam pro bio.

Samostatně hospodařit

Začněte samostatně hospodařit. Pokud nevíte, jak na to, pak je tu Farmářská škola.

Ekologické zemědělství

Podívejte se, jak udržitelné ekologické zemědělství zušlechťuje Váš majetek.